Генеральне консульство України в Нью-Йорку

Київ 21:47

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

Питання оформлення та видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами посвідчення особи на повернення в Україну регулюють наступні законодавчі акти:

«Положення про посвідчення особи на повернення в Україну», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1079.
Наказ Міністерства закордонних справ України «Про затвердження Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну» від 19.12.2005 року № 229 зі змінами.

Посвідчення особи на повернення в Україну (далі – Посвідчення) оформлюється і видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України та посвідчують особу під час перебування за її межами; якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсні з інших причин.

Посвідчення видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі особистого клопотання заявника або звернення його законних представників, а також на підставі звернення міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу іноземної держави у випадку, якщо щодо громадянина України прийнято рішення про реадмісію відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

9 вересня 1992 року для України набрала чинності Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944 року.

Відповідно до статті 37 Конвенції Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) приймає і за необхідності змінює міжнародні стандарти та рекомендовану практику, у тому числі щодо імміграційних процедур, які іменуються додатками. Статтею 38 договору встановлено, що будь-яка держава, яка не має наміру дотримуватися стандартів, передбачених такими додатками, або приводити свої власні правила або практику у повну відповідність з ними, негайно повідомляє ІСАО про відмінності між її власною практикою і тією, яка встановлена міжнародними стандартами.

Пунктом 5.27 Додатку 9 до Конвенції передбачено, що підписання особою заяви про оформлення проїзного документа не розглядається як необхідна умова для його видачі.

Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою особою, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення пред'явника посвідчення в Україну, але не може перевищувати 30 днів, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Для отримання посвідчення заявник подає такі документи:

1. Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами країни перебування, що підтверджує факт звернення заявника з приводу втрати проїзного документа; або документ, що дає громадянину України право на виїзд з України та посвідчує особу під час перебування за її межами, якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших причин.

2. Заяву-анкету встановленого зразка (заява-анкета, приклад заповнення).

3. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

4. Документи, які дозволяють ідентифікувати особу заявника, установити його місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України.

5. Свідоцтво про народження дитини в разі внесення даних про дитину до посвідчення та 2 її кольорові фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см (для дітей віком від 5 до 16 років).

При наданні заявником вищезазначених документів посвідчення має бути оформлене в день подання громадянином відповідної заяви та видане без попереднього запиту до органів внутрішніх справ за місцем проживання такого заявника в Україні.

У разі відсутності в заявника документів, що посвідчують його особу та підтверджують належність до громадянства України, дипломатичне представництво або консульська установа України надсилає запит до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації заявника в Україні з метою підтвердження його належності до громадянства України та ідентифікації особи за фотокарткою.

Якщо громадянин України, який втратив паспорт, виїхав за межі України з неповнолітніми дітьми, відомості про яких було внесено до його паспорта, отримується також підтвердження органів внутрішніх справ про факт унесення таких відомостей до його паспортного документа.

За оформлення та видачу посвідчення стягується консульський збір згідно з чинними тарифами відповідної закордонної дипломатичної установи України.

 

З метою полегшення адаптації на території України після тривалого перебування за кордоном, громадянам України рекомендується ознайомитися з практичними порадами: «Корисна інформація громадянам України: для тих, хто повертається до України після тривалого перебування за кордоном»


До уваги громадян

Відповідно до вимог чинного законодавства України документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (нового, замість втраченого чи зіпсованого, вперше, у зв’язку з переміною імені тощо); продовження терміну його  дії; оформлення посвідчення особи на повернення в Україну; внесення до паспорта відомостей про дітей, які проживають за кордоном; вчинення низки інших консульських дій подаються до Генерального консульства України в Нью-Йорку ОСОБИСТО або в окремих випадках законним представником заявника.   

Документи на вчинення вищезгаданих консульських дій, надіслані до Генерального консульства ПОШТОЮрозглядатися не будуть!

У разі виникнення додаткових питань стосовно порядку звернень та розгляду Генеральним консульством клопотань громадян з тих чи інших питань просимо звертатися за номером телефону:   +1 (212) 371-6965.

За оформлення та видачу посвідчення стягується консульський збір у розмірі 60 дол. США у вигляді грошового переказу ("money order" payable to the Consulate General of Ukraine in New York), що складається з розгляду заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії (20 дол.США) та оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (40 дол.США). Чеки та готівка не приймаються.

Увага! Посвідчення особи на повернення в Україну отримується безпосередньо заявником або його законним представником. При цьому документ видається після проставлення заявником підпису у відповідному журналі. Якщо посвідчення отримує не його власник, то Генконсульство залишає у справі документи, що підтверджують повноваження цієї особи на отримання посвідчення.

 

 Додаткова інформація

Корисна інформація громадянам України, які повертається до України після тривалого перебування за кордоном 

У разі виникнення питань щодо зазначеного порядку оформлення паспортів чи за необхідності отримання додаткової інформації просимо телефонувати кожного вівторка, четверга та п'ятниці з 9:00 до 18:00 за номерами:

+1 (212) 371 5690 (додатковий 107);

+1 (212) 371 5691 (додатковий 107);

або надсилати запитання на електронну пошту gc_usn@mfa.gov.ua

Відповідальна консульська посадова особа Генерального консульства України в Нью-Йорку:

Кастран Мирослав Миронович – консул