Генеральне консульство України в Нью-Йорку

Київ 10:48

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт).

Закордонні дипломатичні установи України оформлюють паспорти для виїзду за кордон громадянам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території відповідного консульського округу.

Особам, які постійно проживають за кордоном (оформили дозвіл на виїзд/залишення на постійне проживання за кордоном у встановленому порядку), у разі втрати або викрадення паспорта, або виникнення обставин, у зв’язку з якими він підлягає обміну, під час перебування в Україні слід звертатися до територіального органу або територіального підрозділу Державної міграційної служби України.

Закордонними дипломатичними установами оформлюється паспорти з безконтактним електронним носієм («біометричні паспорти»).

Оформлення паспорта в закордонній дипломатичній установі відбувається у строк до трьох місяців.

Документи, що подаються до закордонної дипломатичної установи для оформлення паспорта

Громадянам України, які досягли шістнадцятирічного віку, оформлення паспорта здійснюється на підставі заяви-анкети, поданої особисто.

Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі заяви-анкети одного з батьків/законних представників (опікунів, піклувальників) та письмової згоди другого з батьків/законних представників, яка надається під час подання документів (заява від другого з батьків/законних представників не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства чи за наявності виданої органом державної виконавчої служби довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців). У разі відсутності другого з батьків під час подання документів така заява подається нотаріально засвідченою. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає особа.

 

Для оформлення паспорта (вперше) подаються:

1. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

У разі коли особі не оформлювався документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або надає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

З метою ідентифікації особи та перевірки факту належності особи до громадянства України також можуть бути направлені запити до відповідного територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби України або іншого органу, підприємства, установи, організації.

2. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, - у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку.

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (наприклад, Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів). Такі документи подаються з перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально.

3. Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном.

4. Документ, що посвідчує особу законного представника (батьки, опікуни, піклувальники), та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (наприклад, рішення суду), - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків.

5. Відповідні документи, що підтверджують сплату консульського збору.

6. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10х15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

 

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого на додаток до зазначених вище документів також подається документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

Такий документ може бути поданий без його засвідчення у встановленому порядку та перекладу українською мовою.

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон заявник зобов’язаний особисто повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

 

Для обміну паспорта на додаток до зазначених вище документів також подається:

1. Паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну.

2. Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну.

Обмін паспорта проводиться у разі:

-      зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

-      виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

-      закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;

-      непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання.

У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

3. Заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадку, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

 

Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тією закордонною дипломатичною установою, яка прийняла документи для його оформлення.

Для отримання паспорта заявник подає документ, що посвідчує особу.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації (порівняння біометричних даних). Заявником проводиться візуальна перевірка персональних даних, внесених до паспорта, після чого заявник ставить підпис в анкеті на підтвердження отримання паспорта.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт протягом року з дня його надходження, паспорт знищується. Строк зберігання неотриманого паспорта для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання.

 

Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт оформлюється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.


Порядок оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

 

            Загальна інформація

Генеральне консульство України в Нью-Йорку оформлює та видає паспорти громадянина України для виїзду за кордон:

- з безконтактним електронним носієм (чіп), що імплантований до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (з внесенням відповідної інформації та відцифрованих відбитків пальців рук до такого носія);

- з безконтактним електронним носієм (чіп), що імплантований до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (з внесенням відповідної інформації до такого носія, але без внесення до нього відцифрованих відбитків пальців рук);

- що не містить безконтактного електронного носія (чіп) – громадянам України, які через свої релігійні переконання відмовилися від внесення відповідної інформації та відцифрованих відбитків пальців рук до такого носія за відповідною заявою.

            До безконтактного електронного носія (чіп) вноситься:

- інформація, що міститься на сторінці даних паспорта;

- біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи - з 14 років, за згодою особи – відцифровані відбитки пальців рук - з 12 років);

- додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів) – виключно за письмовим клопотанням особи, а стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - її батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон без урахування строків доставки оформляється Генеральним консульством у строк до трьох місяців з моменту оформлення заяви-анкети.

 

            Прийом громадян із паспортних питань:

понеділок, п'ятниця: 09:00 – 12:00

середа: 14:00 – 17:00

            Видача оформлених паспортів:

понеділок, п'ятниця: 14:00 – 16:00

середа: 11:00 – 13:00

Просимо звернути увагу на заплановані зміни до графіку прийому громадян.

             

            Оформлення паспорта

Паспорт оформляється:

1. Особам, які досягли 16-ти річного віку – на 10 років на підставі особистої заяви-анкети.

2. Особам, які не досягли 16-річного віку, – на 4 роки на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі – на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа) або інших законних представників. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

            Для оформлення паспорта подаються:

1) заява-анкета (формується консульською посадовою особою в електронному вигляді на підставі поданих заявником документів та інформації, зазначеної ним у заяві, яка заповнюється власноручно). Зразок заповнення заяви;

2) дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів (вимоги до фотокарток) – до налаштування обладнання, передбаченого для отримання відцифрованого образу обличчя;

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України відповідно до ст.5 Закону України «Про громадянство» та його копія (наприклад, паспорт громадянина України для виїзду за кордон);

Важливо! Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України.

4) свідоцтво про народження та його копія. Документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом США, подається засвідченим штампом «Apostille» та з перекладом українською мовою;

5) документ (або відмітка в паспорті), а також його копія, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (green card, діюча віза, форма І-94, довідка з місця роботи, договір про оренду помешкання тощо (термін та мета перебування за кордоном не мають значення);

6) документ про сплату консульського збору (Money order) або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України;

7) (у разі потреби) заява про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта. У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія. У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа) або інші законні представники. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

            Важливо! У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

 

            Обмін паспорта

Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

- закінчення строку дії паспорта;

- відсутності вільних сторінок у паспорті;

- непридатності паспорта для подальшого використання;

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

- зміни інформації, внесеної до паспорта (наприклад, переміни прізвища чи імені громадянином України, який постійно проживає за кордоном).

Для обміну паспорта окрім документів, передбачених для його оформлення (див. вище), подаються:

1) паспорт, що підлягає обміну (за виключенням його втрати/викрадення) та копія його першої сторінки;

2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (наприклад, у разі зміни прізвища чи імені особи подається свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про переміну імені чи відповідне рішення суду). Документ, виданий компетентним органом США, має бути відповідним чином засвідчений штампом «Apostille» та перекладений українською мовою (нотаріально засвідчений переклад).

            Важливо! Для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном (не зняті з реєстраційного обліку в Україні), обмін паспорта у випадку зміни прізвища чи імені здійснюється лише у разі, якщо до внутрішнього паспорта (паспорт громадянина України) внесено такі зміни. З питань внесення змін до внутрішніх паспортів слід звертатися до органів Державної міграційної служби України за місцем реєстрації в Україні.

У разі виникнення вищезазначених обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

У разі виникнення на території України в особи, яка постійно проживає за кордоном, обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України.

 

            Оформлення паспорта у разі втрати або викрадення

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та Генеральне консульство України в Нью-Йорку (або найближчу закордонну дипломатичну установу України), яке, після встановлення факту видачі такого паспорта, протягом однієї доби інформує про це компетентні органи України.

Особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, має право звернутися до Генерального консульства із заявою про оформлення нового паспорта для виїзду за кордон незалежно від терміну її перебування за кордоном.

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого подаються документи, передбачені для його оформлення (див. вище), а також:

1) заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;

2) документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами США, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта, на підставі обґрунтованого клопотання заявника Генеральне консульство може прийняти рішення про видачу на час оформлення нового паспорта відповідної довідки з фотокарткою (до заяви необхідно подати одну додаткову кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра).

Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта перебуваючи за кордоном, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчій закордонній дипломатичній установі України.

У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, або викрадення у неї паспорта під час перебування в Україні, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України.

 

            Оформлення паспорта дітям, які не досягли 16-ти річного віку

Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 4 роки на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі – на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає дитина) або інших законних представників. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

При цьому, разом із документами, передбаченими для оформлення паспорта (див. вище), подаються:

1) нотаріально-засвідчена заява другого з батьків про згоду на оформлення паспорта дитині (у разі відсутності другого з батьків у Генконсульстві під час звернення з клопотанням про оформлення паспорта). Така заява може бути посвідчена нотаріусом в Україні або будь-яким нотаріусом на території США. В останньому випадку така заява має бути додатково засвідчена штампом «Apostille», що належить до компетенції Секретаря штату, на території якого було нотаріально посвідчено заяву.

У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, разом з документами, передбаченими для оформлення паспорта (див. вище), подається оригінал або засвідчена в установленому порядку копія одного з таких документів:

- свідоцтво про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету;

- оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

2) паспорт (та копія його першої сторінки) того з батьків, хто подає заяву на оформлення паспорта дитині. Для дітей, які перебувають у США на підставі паспорта одного з батьків, додатково подаються копії 1-5 сторінок цього паспорта.

            Важливо! 

1. Внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено. Кожній дитині оформлюється окремий паспорт.

2. Присутність дитини у Генконсульстві під час подання документів на оформлення їй паспорта вимагається з 12-річного віку (у разі оформлення такій дитині біометричного паспорта з внесенням до чіпу відцифрованих відбитків пальців рук дитини).

У разі оформлення дитині паспорта для виїзду за кордон без внесення до чіпу відцифрованих відбитків пальців рук, присутність дитини вимагається з досягненням нею 14-річного віку (для внесення до паспорта відцифрованого підпису дитини). 

           

Видача паспорта

Паспорт видається у приміщенні Генерального консульства особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновлювачам) або іншим законним представникам у разі пред’явлення ними свого паспорта та відповідних підтверджуючих документів.

 

Консульський збір

Консульський збір за оформлення паспорта сплачується у вигляді «Money Order» payable to the Consulate General of Ukraine in New York та складає:

- 20 дол. США – за видачу паспорта громадянам України, які не досягли 16 річного віку;

- 80 дол. США – за видачу паспорта вперше (набуття особою громадянства України, замість проїзного документа дитини або якщо дані дитини були внесені в паспорти батьків);

- 160 дол. США – за видачу паспорта у зв’язку із закінченням строку дії попереднього паспорта, відсутністю вільних сторінок, задоволенням клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном, переміною громадянином України прізвища (імені), встановлення неточностей у внесеній до паспорта інформації тощо;

- 180 дол. США – за видачу паспорта замість втраченого, викраденого чи зіпсованого. 

 

Додаткова інформація

У разі виникнення додаткових запитань просимо звертатися до відповідальної консульської посадової особи Генерального консульства України в Нью-Йорку:

Кастран Мирослав Миронович – консул

Телефони:

+ 1 (212) 371 5690 (додатковий 107);

+1 (212) 371 5691 (додатковий 107).

Електронна пошта: 

gc_usn@mfa.gov.ua