Генеральне консульство України в Нью-Йорку

Київ 00:18

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус» кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт).

Оформлення паспорта громадянам України, які досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі їх особистої заяви.

Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – за заявою того з батьків, з яким проживає особа, або інших представників.

У разі втрати паспорта або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається дипломатичним представництвом/консульською установою у таких випадках:

- оформлення вперше паспорта (у тому числі у зв’язку із набуттям громадянства України);

- втрата або викрадення паспорта;

- непридатність паспорта для подальшого використання;

- відсутність в паспорті вільних сторінок для віз та інших позначок;

- закінчення строку дії паспорта;

- зміна інформації, внесеної до паспорта;

- виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до дипломатичного представництва/консульської установи подаються:

1. Громадянином України, який досяг шістнадцятирічного віку:

- заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів;

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі оформлення паспорта у зв’язку із втратою або викраденнямпопереднього паспорта додатково додаються:

- у довільній формі заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;

- документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

У разі оформлення паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до попереднього паспорта додатково додаються:

- паспорт, що підлягає обміну;

- документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про переміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо).

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

2. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює вперше паспорт:

- заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа, або іншими представниками;

- свідоцтво про народження;

- довідка про реєстрацію особи громадянином України (в разі народження дитини за кордоном);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

3. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює паспорт:

- заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа, або іншими представниками;

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

Для внесення інформації вперше до Реєстру у зв’язку із оформленням паспорта громадяни України мають надати документи, що підтверджують таку інформацію (наприклад, для підтвердження місця народження подається свідоцтво про народження чи паспорт громадянина України; для підтвердження місця проживання/перебування (реєстрації) - документ, виданий відповідними органами країни перебування; для підтвердження громадянства України осіб, які набули громадянство України за територіальним походженням чи народженням – довідка про реєстрацію особи громадянином України; тощо).

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.


Порядок оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

 

            Загальна інформація

Генеральне консульство України в Нью-Йорку оформлює та видає паспорти громадянина України для виїзду за кордон:

- з безконтактним електронним носієм (чіп), що імплантований до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (з внесенням відповідної інформації та відцифрованих відбитків пальців рук до такого носія);

- з безконтактним електронним носієм (чіп), що імплантований до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (з внесенням відповідної інформації до такого носія, але без внесення до нього відцифрованих відбитків пальців рук);

- що не містить безконтактного електронного носія (чіп) – громадянам України, які через свої релігійні переконання відмовилися від внесення відповідної інформації та відцифрованих відбитків пальців рук до такого носія за відповідною заявою.

            До безконтактного електронного носія (чіп) вноситься:

- інформація, що міститься на сторінці даних паспорта;

- біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи - з 14 років, за згодою особи – відцифровані відбитки пальців рук - з 12 років);

- додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів) – виключно за письмовим клопотанням особи, а стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - її батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон без урахування строків доставки оформляється Генеральним консульством у строк до трьох місяців з моменту оформлення заяви-анкети.

 

            Прийом громадян із паспортних питань:

понеділок, п'ятниця: 09:00 – 12:00

середа: 14:00 – 17:00

            Видача оформлених паспортів:

понеділок, п'ятниця: 14:00 – 16:00

середа: 11:00 – 13:00

Просимо звернути увагу на заплановані зміни до графіку прийому громадян.

             

            Оформлення паспорта

Паспорт оформляється:

1. Особам, які досягли 16-ти річного віку – на 10 років на підставі особистої заяви-анкети.

2. Особам, які не досягли 16-річного віку, – на 4 роки на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі – на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа) або інших законних представників. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

            Для оформлення паспорта подаються:

1) заява-анкета (формується консульською посадовою особою в електронному вигляді на підставі поданих заявником документів та інформації, зазначеної ним у заяві, яка заповнюється власноручно). Зразок заповнення заяви;

2) дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів (вимоги до фотокарток) – до налаштування обладнання, передбаченого для отримання відцифрованого образу обличчя;

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України відповідно до ст.5 Закону України «Про громадянство» та його копія (наприклад, паспорт громадянина України для виїзду за кордон);

Важливо! Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України.

4) свідоцтво про народження та його копія. Документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом США, подається засвідченим штампом «Apostille» та з перекладом українською мовою;

5) документ (або відмітка в паспорті), а також його копія, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (green card, діюча віза, форма І-94, довідка з місця роботи, договір про оренду помешкання тощо (термін та мета перебування за кордоном не мають значення);

6) документ про сплату консульського збору (Money order) або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України;

7) (у разі потреби) заява про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта. У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія. У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа) або інші законні представники. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

            Важливо! У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

 

            Обмін паспорта

Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

- закінчення строку дії паспорта;

- відсутності вільних сторінок у паспорті;

- непридатності паспорта для подальшого використання;

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

- зміни інформації, внесеної до паспорта (наприклад, переміни прізвища чи імені громадянином України, який постійно проживає за кордоном).

Для обміну паспорта окрім документів, передбачених для його оформлення (див. вище), подаються:

1) паспорт, що підлягає обміну (за виключенням його втрати/викрадення) та копія його першої сторінки;

2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (наприклад, у разі зміни прізвища чи імені особи подається свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про переміну імені чи відповідне рішення суду). Документ, виданий компетентним органом США, має бути відповідним чином засвідчений штампом «Apostille» та перекладений українською мовою (нотаріально засвідчений переклад).

            Важливо! Для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном (не зняті з реєстраційного обліку в Україні), обмін паспорта у випадку зміни прізвища чи імені здійснюється лише у разі, якщо до внутрішнього паспорта (паспорт громадянина України) внесено такі зміни. З питань внесення змін до внутрішніх паспортів слід звертатися до органів Державної міграційної служби України за місцем реєстрації в Україні.

У разі виникнення вищезазначених обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

У разі виникнення на території України в особи, яка постійно проживає за кордоном, обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України.

 

            Оформлення паспорта у разі втрати або викрадення

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та Генеральне консульство України в Нью-Йорку (або найближчу закордонну дипломатичну установу України), яке, після встановлення факту видачі такого паспорта, протягом однієї доби інформує про це компетентні органи України.

Особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, має право звернутися до Генерального консульства із заявою про оформлення нового паспорта для виїзду за кордон незалежно від терміну її перебування за кордоном.

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого подаються документи, передбачені для його оформлення (див. вище), а також:

1) заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;

2) документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами США, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта, на підставі обґрунтованого клопотання заявника Генеральне консульство може прийняти рішення про видачу на час оформлення нового паспорта відповідної довідки з фотокарткою (до заяви необхідно подати одну додаткову кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра).

Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта перебуваючи за кордоном, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчій закордонній дипломатичній установі України.

У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, або викрадення у неї паспорта під час перебування в Україні, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України.

 

            Оформлення паспорта дітям, які не досягли 16-ти річного віку

Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 4 роки на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі – на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає дитина) або інших законних представників. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

При цьому, разом із документами, передбаченими для оформлення паспорта (див. вище), подаються:

1) нотаріально-засвідчена заява другого з батьків про згоду на оформлення паспорта дитині (у разі відсутності другого з батьків у Генконсульстві під час звернення з клопотанням про оформлення паспорта). Така заява може бути посвідчена нотаріусом в Україні або будь-яким нотаріусом на території США. В останньому випадку така заява має бути додатково засвідчена штампом «Apostille», що належить до компетенції Секретаря штату, на території якого було нотаріально посвідчено заяву.

У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, разом з документами, передбаченими для оформлення паспорта (див. вище), подається оригінал або засвідчена в установленому порядку копія одного з таких документів:

- свідоцтво про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету;

- оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

2) паспорт (та копія його першої сторінки) того з батьків, хто подає заяву на оформлення паспорта дитині. Для дітей, які перебувають у США на підставі паспорта одного з батьків, додатково подаються копії 1-5 сторінок цього паспорта.

            Важливо! 

1. Внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено. Кожній дитині оформлюється окремий паспорт.

2. Присутність дитини у Генконсульстві під час подання документів на оформлення їй паспорта вимагається з 12-річного віку (у разі оформлення такій дитині біометричного паспорта з внесенням до чіпу відцифрованих відбитків пальців рук дитини).

У разі оформлення дитині паспорта для виїзду за кордон без внесення до чіпу відцифрованих відбитків пальців рук, присутність дитини вимагається з досягненням нею 14-річного віку (для внесення до паспорта відцифрованого підпису дитини). 

           

Видача паспорта

Паспорт видається у приміщенні Генерального консульства особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновлювачам) або іншим законним представникам у разі пред’явлення ними свого паспорта та відповідних підтверджуючих документів.

 

Консульський збір

Консульський збір за оформлення паспорта сплачується у вигляді «Money Order» payable to the Consulate General of Ukraine in New York та складає:

- 20 дол. США – за видачу паспорта громадянам України, які не досягли 16 річного віку;

- 80 дол. США – за видачу паспорта вперше (набуття особою громадянства України, замість проїзного документа дитини або якщо дані дитини були внесені в паспорти батьків);

- 160 дол. США – за видачу паспорта у зв’язку із закінченням строку дії попереднього паспорта, відсутністю вільних сторінок, задоволенням клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном, переміною громадянином України прізвища (імені), встановлення неточностей у внесеній до паспорта інформації тощо;

- 180 дол. США – за видачу паспорта замість втраченого, викраденого чи зіпсованого. 

 

Додаткова інформація

У разі виникнення додаткових запитань просимо звертатися до відповідальної консульської посадової особи Генерального консульства України в Нью-Йорку:

Кастран Мирослав Миронович – консул

Телефони:

+ 1 (212) 371 5690 (додатковий 107);

+1 (212) 371 5691 (додатковий 107).

Електронна пошта: 

gc_usn@mfa.gov.ua